Pemberlakuan Tofel Bagi Mahasiswa FITK IAIN SU

Lulus Ujian TOEFL dimaksud menjadi salah satu persyaratan mengikuti Ujian Munaqosyah pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN SU adapun yang menjadi penyelengara ujian TOEFL tersebut adalah
1. Pusat Bahasa dan Budaya IAIN SU
2. English Languange Center FITK IAIN SU
3. Lembaga lain yang mempunyai ikatan MOU dengan FITK IAIN SUPost a Comment

 
Top